Opsporing van lekkage

Bij deze klant was er een lekkage geconstateerd. Na grondig zoekwerk en het verrichten van metingen is de lekkage opgespoord en vervolgens de leiding zorgvuldig uitgekapt en gerepareerd.

Willekeurige werken